Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

1.02.2021

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Yirmi yaşından önce başlayan semptomatik Huntington hastalığı için aşağıdakilerden hangisi tipiktir?

 Seçenekler:

  1. Tremor [15 Oy]
  2. Ballismus [12 Oy]
  3. Tik [21 Oy]
  4. Distoni [41 Oy]
  5. Rigidite [20 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Westhpal varyantı olarak bilinen erken başlangıçlı Huntington hastalığında Parkinsonizm bulguları belirgindir. Ayrıca, bu hastalarda nöbet, ataksi ve miyoklonus da görülebilir.

Kaynak: Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. Seventh Edition. Part 1. Depression and Psychosis in Neurological Practice. Pp 107.