Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Genel Yıllık Değerlendirme Toplantısı Kararları, TTB-UDEK

5.11.2014

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu genel yıllık değerlendirme toplantısı kararlarını bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

TTB-UDEK Genel Sekreteri