Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Basın Toplantısı, TTB-UDEK

5.11.2014

Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB - UDEK) ve uzmanlık dernekleri 27 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ile ilgili olarak yapılan basın toplantısına katkı ve katılımız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

TTB-UDEK Genel Sekreteri

Basın Toplantısı haberi: http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/alternatif-4897.html