TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

9.03.2021
Sayın Üyemiz,
 

Dernek Genel Kurullarının 02.03.2021 tarihinde açıklanan yeni kontrollü normalleşme sürecine göre; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere, her türlü tedbir alınarak yapılabileceği bildirilmiştir. 

Buna istinaden Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile TND Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne Türk Nöroloji Derneği Olağan Genel Kurul başvurusu yapılarak; uygun bulunursa toplantı belirlenen gün ve saatte Ankara'da düzenlenecektir.

Resmi makamlar tarafından herhangi bir iptal ya da erteleme durumunda Türk Nöroloji Derneği üyelerine ivedilikle bildirim yapılacaktır. 

Saygılarımızla,

 

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu