TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME KARARI

16.03.2021

Sayın Üyemiz,

Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve hukuk büromuzun görüş ve önerisi, mevcut pandemi durumunun katılımı negatif yönde etkileyerek camiamızı temsil edebilecek çoğunlukta katılımın sağlanamayacak olması ve sizlerden gelen görüş ve öneriler de dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından genel kurul toplantımızın; pandemi koşullarının izin vereceği ve sağlık riski olmadan daha geniş bir katılımın sağlanabileceği ileri bir tarihe ertelenmesine  karar verilmiştir. Genel Kurul toplantıları mevzuatı yakından takip edilecek ve değişiklik ivedilikle üyelerimizle paylaşılacaktır. 

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu