TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1.11.2014

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulundan bildirilmiştir.

Türk Nöroloji Derneği  Tüzüğü gereğince ve Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile aldığı karar üzerine derneğimiz üyeleri 17.11.2014 tarihinde saat 15.00 – 17.10 arası, Rixos Sungate Otel, Antalya’da Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmiştir. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.11.2014 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanacaktır.

Gündem:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan Başkanı ve Sekreter seçimi
 3. Saygı duruşu
 4. Faaliyet raporunun okunması
 5. Mali raporun sunulması
 6. Denetçi raporunun okunması
 7. Yönetim Kurulu’nun ibrası
 8. Denetim Kurulu’nun ibrası
 9. Nöroloji Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimi
 10. Dilekler ve istekler
 11. Kapanış