Pandemi Yıllığı: TTB

1.04.2021

15 Şubat 2021 tarihinde uzmanlık derneklerine gönderdiğimiz yazımızda pandeminin bir yılında derneklerin etkinliklerini bizimle paylaşmalarını istemiştik. 27 derneğimiz yanıt verdi. Bunlara TTB-UDEK etkinliklerini de ekleyerek bir pandemi yıllığı oluşturduk.

1 Nisan 2020'de pandemide ilk kaybımızı vermiştik. Ne yazık ki bir yıl içinde 393 sağlık çalışanı bu mücadelede yaşamını yitirdi. Onları saygı ve minnetle anıyoruz. 

Daha fazla kayıp olmaması için birlikte çalışmayı sürdüreceğimizi belirtir, katkıda bulunan derneklerimize teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Gülriz Erişgen
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Pandemi Yıllığı Dökümanı için tıklayınız.