43.Pediatri Günleri 22.Pediatri Hemşireliği Günleri Etkinliği Hk.: TTB

1.04.2021

Türkiye Milli Pediatri Derneği İstanbul Şubesi tarafından  30 Mayıs – 2 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek  olan  43.Pediatri Günleri 22.Pediatri Hemşireliği Günleri etkinliği linki aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Gülriz Erişgen
TTB-UDEK Genel Sekreteri

http://www.pediatrigunleri2021.org