Pandemide Tütün Kontrolü Paneli Hk.: TTB

7.04.2021
Türk Tabipleri Birliği'nin "Pandemide Tütün Kontrolü" paneli konulu yazısı ektedir.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Gülriz Erişgen
TTB-UDEK Genel Sekreteri