Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

12.04.2021

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Nöro-Behçet sendromunun spinal kord tutulumunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

 


Seçenekler:
  1. Genellikle longitudinal olarak ekspanse olan lezyonlar görülür [19 Oy]
  2. T2 ağırlıklı MRG kesitlerinde ortası hipointens, çevresi hiperintens olan ve “simit bulgusu (bagel sign)” olarak bilinen santral lezyon görülebilir [8 Oy]
  3. Hastaların %5-10’unda aquaporin 4 antikor pozitifliği olur [14 Oy]
  4. BOS’ta pleositoz görülebilir [9 Oy]
  5. T2 ağırlıklı MRG kesitlerinde ön boynuz hücrelerini simetrik tutan “motor nöron” paterni görülebilir [75 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap C şıkkıdır Nöro-Behçet sendromunun spinal kord tutulumunda, genellikle longitudinal olarak ekspanse olan lezyonlar görülür. Bu lezyonlar nöromiyelitis optika spektrum bozukluğu (NMOSD) olan hastalarda görülenlere benzer olmasına rağmen, Nöro-Behçet sendromlu hastalar NMOSD tanısı için gerekli klinik kriterleri karşılamaz. Şu ana kadar Nöro-Behçet sendromlu hastalarda anti-aquaporin 4 antikor pozitifliği bildirilmemiştir. Nöro-Behçet sendromlu hastaların T2 ağırlıklı kesitlerinde iki farklı tutulum paterni dikkati çekmektedir: (a) "simit işareti" (“bagel sign”) paterni, (b) "motor nöron" paterni.

 

Kaynak: Uygunoglu U, Siva A (2021). Neuro-Behçet Syndrome: Differential Diagnosis. In Tüzün E, Kürtüncü M (Eds.), Neuro-Behçet’s Disease: pathogenesis, clinical aspects, treatment. Pp 63-69, Springer Nature Switzerland AG.