Translasyonel Nörobilim

 

Temel nörolojik bilimler alanında ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda nörolojik hastalıkların mekanizmalarının anlaşılması ve potansiyel tedavi hedeflerinin belirlenmesi öncelikle amaçlanmaktadır. Bu alan ile ilgili olarak Türk Nöroloji Derneği bünyesinde, “Translasyonel Nörobilim” adı altında bir çalışma grubu kurulması konusunda derneğinize başvurmak istiyoruz. Aşağıda kurucu üye olmak ve bu grupta aktif olarak çalışmak isteyen nörologların isimleri yer almaktadır. Bu çalışma grubunun oluşturulması ile nöroloji camiasında translasyonel nörobilimin tanınırlığının artırılması, özellikle genç nörologlar ve uzmanların bu alana dikkatlerinin çekilmesi, yapılan çalışmaların sonuçlarının nöroloji camiası ile paylaşımının artırılması, kullanılan metodların tanıtılması ve ufuk açıcı yeni araştırmaların planlanıp hayata geçirilmesinde yeni ortaklıkların oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Çalışma Grubu Üyelik Şartları

 

Çalışma Grubu Moderatörü

Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

Önceki Moderatörler

2019-2021 Prof. Dr. Erdem Tüzün, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

 

Yürütücü Kurul

Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdem Tüzün, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hülya Karataş-Kurşun, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Doç. Dr. Birgül Baştan-Tüzün, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Cem İsmail Küçükali, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Taşkıran Sağ, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

Aktif Üyeler

Prof. Dr. Erdem Tüzün,  İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Müge Yemişci Özkan, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hülya Karataş-Kurşun, Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü

Doç. Dr. Birgül Baştan-Tüzün, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Cem İsmail Küçükali, İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Murat Kürtüncü (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Gülşen Akman Demir (İstanbul Bilim Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Betül Baykal (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Burak Yuluğ (Alanya Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Zuhal Yapıcı (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Atay Vural (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Şefik Evren Erdener (Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü)

Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. Can Ebru Kurt (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Taşkıran Sağ (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Karaaslan (İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı)

 
Nörologlar için yararlı bilgiler:
Translasyonel Nörobilim nedir? Temel nörolojik bilimler alanında yapılan
çalışmaların klinik uygulamalara dönüşmesini amaçlayan; nörolojik hastalıkların mekanizmalarının
anlaşılması ve potansiyel tedavi hedeflerinin belirlenmesine yönelik araştırmaları kapsayan bir
çalışma alanıdır.

 

Aydınlatılmış Onam Formu Örnekleri

2021 yılı Faaliyet Raporu