Nöroloji ve Evrimsel Tıp

Nöroloji ve Evrimsel Tıp Çalışma Grubunun amacı, Evrimsel biyolojinin nörobilim ve klinik nörolojiye olan katkılarının yani Evrimsel Tıp anlayışının ve yaklaşımlarının TND üyelerine aktarılmasıdır. TND üyelerinin nörolojik hastalıklara sadece yakınsak değil ıraksak bir bakış açısıyla bakıp hastalıkları daha derinliğine ve nedenleriyle anlamalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla evrimsel biyoloji, etoloji, antropoloji ve paleoantropoloji gibi disiplinler ile TND arasında köprüler kurmak ve multidisipliner bir yaklaşım ile bütünleşik bir tartışma, bilgi alışverişinin gerçekleştirilmesi ve evrensel bilim dünyasıyla bağıntılar kurulmasına çalışılacaktır. Nörologların günlük klinik uygulamaları ve yaklaşımları sırasında gözledikleri evrimsel tıp ile bağıntılı bilgi ve deneyimlerinin bilim dünyasına aktarılmasında onları özendirmek ve desteklemek temel amaçlarımız arasındadır. Ayrıca hastalarımızın “neden ben?” gibi zor sorularına yanıt verebilecek evrimsel tıp anlayışı getirilerinin aktarılmasına çalışılacak ve bu tür sorunların tartışılması sağlanacaktır.
 
Planlanan faaliyetler:
1. Ulusal kongrelerde çalıştay/toplantı düzenlemek.
2. Çalıştaylarda/toplantılarda ele alınan konuları kitaplaştırmak ve yayına
dönüştürmek,
3. Multidisipliner yaklaşımlar amacıyla diğer uzmanlık alanlarıyla ve Uluslararası
öncü akademik yapılarla iletişim ve eğitim faaliyetleri içinde bulunmak,
4. Nöroloji temel eğitiminin evrimsel tıp ile bağıntılı konularında çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

 

Moderatör

Prof. Dr. Hilmi Uysal 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Moderatör Yardımcısı

Prof. Dr. H. Tuğrul Atasoy 

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale