Asistan-Genç Uzman (AGUH)

ÇALIŞMA GRUBUMUZ İLK TOPLANTISINI 58. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİNDE YAPACAKTIR.

 

Kurucu Moderatörler

Dr. Tuğçe Saltoğlu 

Ankara Şehir Hastanesi, Nöroloji AD

Dr. Cansu Ayvacıoğlu Çagan 

Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD

 

Üyeler: 
 
Uzm. Dr. Hazal Ceren Manazoğlu
Konya Beyşehir Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği
 
Dr. İlker Arslan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Dr. Burak Geçer 
Ankara Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği
 
Dr. Mustafa Harun Şahin
Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Nihan Yılmaz
Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. İrem Sert
Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Duygu Engez
Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Buse Çağın
Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Merve Hilal Ceren Akgör
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Dr. Fırat Karaaslan
Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Muhammet Şamil Özkan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Dr. Serdar Baraklı
Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Uzm. Dr. Zehra Yavuz
Tokat Devlet Hastanesi Nöroloji
 
Dr. Merve Gürsoy
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Mine Sezgin
İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Nöroloji Anabilim Dalı 
 
Dr. Muhammed Yıldırım
Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Ezgi Vural
Bayburt Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Uzm. Dr. Seda Bostan
Bartın Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Fatma Gülhan Şahbaz
Dr. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Gökçen Soylu
İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Arş. Gör. Dr. Vildan Tunçbilek 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Bekir Burak Kılboz
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Fatma Seda Bingöl
Ankara Şehir Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Zeliha Yücel
Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Dr. Gülcan Göçmez Yılmaz
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Dr. Cansu Yavuz
Sultan Abdülhamithan Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Zeynep Kaya Doğu
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Nöroloji Asistan ve Genç Uzmanlar Çalışma grubu İlkeleri

1. Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu Nöroloji uzmanlık veya yan dal (Algoloji, Yoğun bakım ve klinik nörofizyoloji) eğitimi almakta olan öğrenciler ile mezuniyet sonrası ilk 5 yıl içindeki genç Nöroloji uzmanlarının katılımına açıktır.

2.Nöroloji ihtisasının tamamlanmasından sonraki beşinci yılın bitimi ile bu gruptaki üyelik sona erer.

3.Nöroloji Asistan ve Genç Uzman grubuna katılmak için TND üyeliği (Asil veya fahri) aranır. Ayrıca asistanlar ve yan dal öğrencileri için çalıştıkları kurumdan bu üyelikler izni alınmış olmalıdır.

4. Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu moderatörü, aktif ve katılımcı üyelik için TND çalışma grupları yönergesi geçerlidir.

5. Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu Yürütme kurulunda yer alacak olan üyelerin en az birinin Nöroloji asistanı, en az birinin klinik yan dal öğrencisi ve en az birinin de genç uzman ünvanlı olması şartı aranır. Bu kurulun 5 üyesi olmalıdır.

6.Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu üyeleri biri ulusal nöroloji kongresinde olmak üzere yılda en az 2 kez toplanırlar. Ard arda iki kez bu toplantılara katılamayan aktif üye katılımcı üye olarak faaliyetlerine devam eder.

7.Her yıl yenilenme şartı ile TTB UDEK faaliyetlerinde TND’yi temsil etmek üzere bir Nöroloji asistanı/yan dal öğrencisi ve bir genç uzman temsilci seçilir ve TND YK’ya sunulur.

8. Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubu Nöroloji uzmanlık eğitimi, Nörolojinin faklı yan dal eğitimleri ve uzmanlığın ilk 5 yılı için 3 farklı komisyon kurarak faaaliyet gösterir. Bu komisyonların moderatörleri grubun yürütme kurulunda yer alırlar.

Türk Nöroloji Derneği Nöroloji Asistan ve Genç Uzman çalışma grubunun amaçları

  1. Nöroloji uzmanlık ve yan dal eğitimlerinin geliştirilmesi için TND yönetim ve yeterlik kurulu, genç nörologlar gibi ilgili çalışma grupları ve diğer paydaşlarla birlikte çalışmak,
  2. Nöroloji uzmanlık ve yan dal eğitimlerine dair lokal ve genel problemlerin tespiti için çalışmak ve çözüm önerileri üretip paylaşmak,
  3. TTB AGUH gibi Ulusal ve EAN gibi uluslararası platformlarda TND kurumsal temsiliyetini sağlamak,
  4. TND içerisinde gerekli gördüğü/görülen konularda öneriler geliştirmek, getirmek ve gerçekleştirilmesinde görev almak,
  5. Yerel, bölgesel ve diğer eğitim organizasyonlarını TND YK onayı ile düzenlemek ve düzenlenmekte olanlara katılmak,
  6. Ulusal kongrede düzenlenmesinde ve icraatında aktif görev almak,
  7. Sosyal ve sanatsal organizasyon için TND YK’ya öneride bulunmak ve onaylananması halinde planlama ve gerçekleştirilmesinde aktif şekilde yer almak.

 

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale