Bilim Danışma Kurulu

Türkiye'de nöroloji alanındaki birikimleri dikkate alarak, yeni kuşaklara ufuk açacak, dünya standartlarına uygun bilimsel açılımları sağlamak;

Kongre bilimsel programını bilimsel trendler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmek;

Bilimsel projelerin seçiminde TND vizyonuna uygunluğunu ve bilimsel gerekliliğini, uygulanabilirliğini saptamak ve kaynakların akılcı kullanımını sağlamak;

TND Bilim ve Hizmet Ödülünün seçici kurulunu oluşturmak;

TND Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü seçici kurulunda yer almak;

Türk nörolojisinin misyonuna uygun vizyon geliştirmek üzere Bilim Danışma Kurulu kurulmuştur.

KURUL ÜYELERİ

MODERATÖR

Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

ÜYELER

Prof. Dr. Turgay Dalkara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Reha Kuruoğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülent Elibol 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı


Copyright © 2019 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale