Bilim Danışma Kurulu

Türkiye'de nöroloji alanındaki birikimleri dikkate alarak, yeni kuşaklara ufuk açacak, dünya standartlarına uygun bilimsel açılımları sağlamak;

Kongre bilimsel programını bilimsel trendler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmek;

Bilimsel projelerin seçiminde TND vizyonuna uygunluğunu ve bilimsel gerekliliğini, uygulanabilirliğini saptamak ve kaynakların akılcı kullanımını sağlamak;

TND Bilim ve Hizmet Ödülünün seçici kurulunu oluşturmak;

TND Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü seçici kurulunda yer almak;

Türk nörolojisinin misyonuna uygun vizyon geliştirmek üzere Bilim Danışma Kurulu kurulmuştur.

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale