Nöromusküler Hastalıklar

Nöromusküler Hastalıklar Tedavi Rehberi 2018 Güncellenmiş:

Motor Nöron Hastalığında (Amiyotrofik Lateral Skleroz) Tedavi ve Bakım Rehberi

Guillain-Barré Sendromunda Tedavi Rehberi  

Kronik  Otoimmün Nöropatilerde  Tedavi Rehberi

Vaskülitik Nöropati Tedavi Rehberi 

Miyastenia Gravisde Tedavi Rehberi

İdiyopatik İnflamatuvar Miyopatilerde Tedavi Rehberi

 

Ekler: 

Kötü Haber Verme Teknikleri

Steroid Tedavisinin Yönetimi ve Yan Etkilerin Önlenmesi

IVIg Tedavisinin Yönetimi ve Yan Etkilerin Önlenmesi 

 


 

Nöromusküler Hastalıklar Eğitim Raporları

Nöromusküler Hastalıklar Tanı ve Tedavi Rehberi

Nöromusküler Hastalıklar Tanı Algoritmaları

2010 Faaliyet Raporu

2009 Faaliyet Raporu

2006 - 2008 Faaliyet Raporu

Nöromusküler Hastalıklar Çalışma Grubu'nun Spinal Musküler Atrofi Tedavisi ile İlgili Görüşü

Nöromusküler Hastalıklar, Prof. Dr. Yesim Parman, TND Farkındalık Filmi

Moderatör


Prof. Dr. Kayıhan Uluç
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı


Aktif Üyeler

Prof. Dr. Sevim Erdem (Özdamar)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın
İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Yeşim Parman
İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Piraye Oflazer
Koç Üniversitesi  Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Anlar
Atatürk Eğitim Hastanesi, Ankara

Doç. Dr. Fikret Aysal
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Prof. Dr. Barış Baslo
İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Bülent Cengiz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Münevver Çelik
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Feza Deymeer

İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Beril Dönmez (Çolakoğlu)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Özgül Ekmekçi (Özbay)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Ertaş
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Muhteşem Gedizlioğlu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 

Prof. Dr. Halil A. İdrisoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Rana Karabudak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Hatice Karasoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Necdet Karlı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Geysu Karlıkaya
Acıbadem Sağlık Grubu 

Prof. Dr. Filiz Koç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Münife Neyal
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Reha Kuruoğlu 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Zeki Odabaşı
Ufuk ÜniversitesiTıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Emre Öge
İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Coşkun Özdemir (Emekli)
İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Dr. Aylin Öztürk (Yavuz)
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul

Prof. Dr. Deniz Selçuki
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. İhsan Şengün
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ersin Tan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Tülin Tanrıdağ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Nebahat Taşdemir
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Hülya Tireli
Haydarpaşa Numune Hastanesi

Prof. Dr. Ö. Faruk Turan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Nilda Turgut
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Burhanettin Uludağ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Önder Us
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Hilmi Uysal
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Kubilay Varlı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Vildan Yayla
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğ. ve Araş. Hast. Nör. Kl.

Prof. Dr. Nebil Yıldız
İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Nur Yüceyar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Semiha KURT
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Hacer Durmuş
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Feray Karaali Savrun
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Prof. Dr. Nurten Uzun
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.

Doç. Dr. Kemal Tutkavul
Haydarpaşa Numune Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Ayşe Oytun Bayrak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.D 

Prof. Dr. H. Özden Şener
Ankara Üniversitesi Tıp Fakultesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Alev Leventoğlu
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Melih Tütüncü
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çağdaş Erdoğan
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Can Ebru Kurt
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Esra Gürsoy
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Melis Sohtaoğlu Sevindik
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AnaBilim Dalı

Doç. Dr. Refah Sayın
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Hafize Nalan Güneş
Ankara EAH Nöroloji Kliniği

Doç. Dr. Yaprak Seçil

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Doç. Dr. Aysun Soysal
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
 
Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fikret Bademkıran
 
Uzm. Dr. Metin Mercan
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
 
Doç. Dr. Pınar Kahraman Koytak
Marmara Üniversitesi. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Onur Alkan
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uzm. Dr. Arman Çakar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Leyla Baysal Kıraç
Okmeydanı EAH Nöroloji Kliniği

Uzm. Dr. Nilüfer İnce
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar
Prof. Dr. Hatice Karasoy
Prof. Dr. Yeşim Parman
Prof. Dr. Piraye Oflazer
Prof. Dr. Ersin Tan
Prof. Dr. Tülin Tanrıdağ
Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın

 

Katılımcı Üyeler


Prof. Dr. Nazlı Başak
Boğaziçi Üniversitesi  (Moleküler Biyoloji)

Doç. Dr. Esra Battaloğlu
Boğaziçi Üniversitesi  (Moleküler Biyoloji)

Prof. Dr. Güher Saruhan-Direskeneli
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Fizyoloji)

Dr. Nihan Erginel-Unaltuna
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Moleküler Biyoloji)

 

Copyright © 2019 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale