TÜRKİYE NÖROLOJİK BİLİMLER ARAŞTIRMA ÖNCELİKLERİ ÇALIŞTAYI

TÜRKİYE NÖROLOJİK BİLİMLER ARAŞTIRMA ÖNCELİKLERİ ÇALIŞTAYI

22 Haziran 2018 Cuma Polat Renaissance Hotel (Yeşilköy) İstanbul

 

Türk Nöroloji Derneği (TND) 22 Haziran 2018 Cuma günü İstanbul Polat Rönesans otelde ülkemizde nörolojik bilimler alanında bilimsel araştırmalarının geliştirilmesi için strateji belirleme çalıştayı düzenlemiştir. Uzmanlık alanımızda yapılacak bilimsel araştırmalarımızın kalite ve yararlılığının yükseltilmesi için gerekli basamakları belirlemenin TND’nin ana işlevlerinden olduğu kuşkusuzdur. TND doğru yöntemle elde edilmiş bilgiyi merkeze alan bu çabayı gerçekleştirme çizgisinde planlama yapma hedefindedir.

Nörolojik bilimlerde araştırma finansmanı ve araştırmacı nörologların yetiştirilmesi başlıklarında problemin boyut tespiti ve çözüm odaklı gayretler bu çalıştayda mercek altına alınacaktır. TND klinik araştırmaları örneğin kohort çalışmalarını özendirmek gayesi taşıyor. Üyelerimizden hemen her seviyede araştırma projeleri bekliyor ve bunları desteklemek istiyor. Bu amaçla TÜSEB, TUBİTAK, YÖK, Üniversiteler, Avrupa Birliği ve doğrudan Endüstri gibi bilimsel araştırmaların finansmanını yapabilecek tarafların temsilcileri ile nörologlarımızı bir araya getirmeyi planlıyor. Bu çalıştay yola çıkışın kesin göstergesi olup gelecek yıllarda daha kapsamlı aktivitelerle devam edileceği açıktır.

               Çalıştaya katılmak isterseniz Türk Nöroloji Derneği Sekreteryasına başvurmanız gerekecektir. TND öz kaynakları ile gerçekleştirilen bu aktiviteye katılım kapasitesi limitli olacaktır. Bu nedenle erken başvuru avantaj sağlayacaktır. Gelin, 22 Haziranda nörolojik bilimlerde araştırmayı konuşalım.

Düzenleme Kurulu

Çalıştay programına ulaşmak için tıklayınız

 

 

Çalıştay Başkanları

Şerefnur Öztürk

M. Edip Gürol

 

Düzenleme Kurulu

M. Akif Topçuoğlu

Kayıhan Uluç

Nerses Bebek

M. Akif Karan

 

Davetli konuşmacılar (Alfabetik sıra ile)

Ali Osman Kılıç                   Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı

Atilla Özcan Özdemir         Türk Nöroloji Derneği, Girişimsel Nöroloji Bilimsel çalışma grubu moderatörü

Ayşe Altıntaş                      Türk Nöroloji Derneği, Nöroimmunoloji Bilimsel çalışma grubu moderatörü

Cavit Boz                             Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

Christophe Tzourio            The Bordeaux Population Health Research Center

Demet Özbabalık                Türk Nöroloji Derneği Yönetim kurulu

Deniz Tuncel                       Türk Nöroloji Derneği, Uyku Tıbbı Bilimsel çalışma grubu moderatörü

Erdener Sunar                     Selçuk Üniversitesi, Teknoloji transfer ofisi

Prof. Dr. Bayram Yılmaz     TUSEB Genel Sekreteri, Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği Başkanı 

Füsun Funda Erdoğan        Türk Nöroloji Derneği, Çocuk ve Ergen Nörolojisi Bilimsel çalışma grubu moderatörü

Görsev Yener                      Türk Nöroloji Derneği, Demans ve davranış nörolojisi Bilimsel çalışma grubu moderatörü

F. İrsel Tezel Filik                Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Rauf Çakmur                       Türk Nöroloji Derneği, Hareket Hastalıkları Bilimsel çalışma grubu moderatörü

Kayıhan Uluç                       Türk Nöroloji Derneği Yönetim kurulu

Levent İnan                         Türk Nöroloji Derneği, Algoloji Bilimsel çalışma grubu moderatörü

Mahmut Edip Gurol           J. Philip Kistler Stroke Center, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School

Mehmet Akif Karan           İstanbul Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Mehmet Akif Topçuoğlu   Türk Nöroloji Derneği, Yönetim Kurulu, BDH Bilimsel çalışma grubu moderatörü

Murat Kürtüncü                 Türk Nöroloji Dergisi Editörü

Nerses Bebek                      Türk Nöroloji Derneği Yönetim kurulu, Nörogenetik Bilimsel çalışma grubu moderatörü

Neşe Çelebisoy                   Türk Nöroloji Derneği Yönetim kurulu, Nöro-oftalmoloji-Nöro-otoloji BÇG moderatörü

Sezer Ş. Komsuoğlu           YÖK Başkan Başdanışmanı & EUA Araştırma ve İnovasyon Komite Üyesi

Şerefnur Öztürk                  Türk Nöroloji Derneği Başkanı, Nöroepidemyoloji Bilimsel çalışma grubu moderatörü

Yunus Erdem                      Hacettepe Tıp Fakültesi, Nefroloji AD

 

Program

10:00-11:30 AÇILIŞ ve OTURUM-1: Türkiye’de Nörolojik Bilimlerde Araştırma: İhtiyaçlar ve İmkanlar

Oturum başkanları: Şerefnur Öztürk, M. Edip Gürol

Toplantı düzeninde olacak.

10:00-10:10:       Ülkemizde nörolojik bilimlerde araştırma: Türk Nöroloji Derneği’nin bir önceliği. Şerefnur Öztürk

10:10-10:30:       Çalıştayın amaçları. M. Edip Gurol

10:30-11:00:       KONFERANS: TUSEB ve Türkiye’de Nörolojik bilimlerde araştırma. Prof. Dr. Bayram Yılmaz

11:00-11:30:       KONFERANS: NEUROEPIDEMIOLOGICAL COHORTs: 3C / i-Share experiences. Christophe Tzourio

11:30-11:45 KAHVE ARASI

11:45-12:30 OTURUM-2: Türkiye’de Nörolojik Bilimlerde Araştırma-1: Mevcut Durum Ve Planlar

Panel başkanı: Kayıhan Uluç, Nerses Bebek

11.45-11:50         Baş ağrısı/algoloji. Levent İnan

11:50-11:55        Nöromüskuler hastalıklar. Kayıhan Uluç

11:55-12:00        Beyin Damar Hastalıkları. MA Topcuoglu

12:00-12:05        NöroYoğun bakım/Girişimsel Nöroloji. AO Özdemir

12:05-12:10        Nörogenetik. Nerses Bebek

12:10-12:15        MS/Nöroimmunoloji. Ayşe Altıntaş

12:15-12:30        Tartışma

12:30-13:30 YEMEK ARASIı

13:30-14:30 OTURUM-3: Türkiye’de Nörolojik Bilimlerde Araştırma-2: Mevcut Durum Ve Planlar

Panel başkanı: Mehmet Akif Topçuoğlu, Cavit Boz

13:30-13:35        Epilepsi/Elektrofizyoloji. F. İrsel Tezel

13.35-13:40         Uyku bozuklukları. Deniz Tuncel

13.40-13:45         Demans ve davranış nörolojisi. Görsev Yener

13:45-13:50        Hareket bozuklukları. Raif Çakmur

13:50-13:55        Nöro-oftalmoloji-Nöro-otoloji. Neşe Çelebisoy

13:55-14:00        Çocuk ve Ergen Nörolojisi. Füsun Funda Erdoğan

14:00-14:15        Tartışma

14:15-14:30 KAHVE ARASI

14:30-16:00 OTURUM-4: Nörolojik Bilimlerde Araştırma Desteği Kaynakları ve Bir Model Olarak Epidemiyolojik çalışmalar

Panel başkanı: Cavit Boz, Mehmet Akif Karan

14:30-14:45        The Importance of High Quality Epidemiological Data for Academia, Industry and the State. Christophe Tzourio

14:45-14:55        Kapadokya Kronik Hastalıklar Kohortu örneği.Yunus Erdem

14:55-15:10        TUSEB araştırmamı destekler mi? Prof. Dr. Bayram Yılmaz

15.10-15:25         Avrupa Topluluğu Destekleri Nasıl Alınır? Erdener Sunar

15:25-15:35        YÖK Araştırma ve burs olanakları. Sezer Ş. Komsuoğlu

15:40-15:50        TND nasıl burs verir? Cavit Boz

15:50-16:00        PANEL ve TARTIŞMA

16:00-16:15 KAHVE ARASI

16:15-18:00 OTURUM-5: Noroloji’de Araştırma Eğitimi

Panel başkanı: Neşe Çelebisoy, Demet Özbabalık

16.15-16:30         Batıda araştırmacı eğitimi. M. Edip Gürol

16:30-16:45        TND ve araştırmacı eğitimi. Demet Özbabalık

16:45-17:00        Üniversitelerde araştırmacı eğitimi ve uzmanlık eğitimi çelişkili mi? Murat Kürtüncü

17:00-17:15        Türkiye’de ABD’deki NIH destekli araştırmacı eğitim modelleri kurulabilir mi? Ali Osman Kılıç

17:15-17:55        PANEL ve TARTIŞMA

17:55-18:00        Kapanış. Şerefnur Öztürk

 

 

 


Copyright © 2018 Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale