Sayın Üyemiz, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, 22 Ekim 2021 tarihinde "Nöroloji Hekimleri ve Nöroloji Hastaları Açısından Halihazırdaki MHRS Randevu Sürelerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi Talebi" konu başlıklı dilekçe sunulmuştur. Konunun sizler adına takipçisi olacağız. İlgili dilekçeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunulur. Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu