Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

15.01.2024

Haftanın Sorusu güncellenmiştir. Görmek için tıklayınız. 

Geçen Haftanın Cevabı:

Doğru cevap E

Son yıllarda, immün kontrol noktası inhibitörleri, malign tümörlerde önemli bir tedavi seçeneği olarak
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu ilaçlar abartılı bir inflamatuar yanıt oluşturdukları için
bağışıklıkla ilgili olumsuz olaylara ve çeşitli otoimmün yan etkilere neden olabilirler. Atezolizumab
asemptomatik veya klinik olarak stabil beyin metastazı olan hastalarda güvenli yan etki profili ile
umut verici bir ajan olarak bilinmektedir. Atezolizumab, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, küçük
hücreli akciğer kanseri ve ileri evre negatif meme kanserinin tedavisi için onaylanmış bir PD-L1
 
inhibitörüdür. İlaç ile ilişkili ensefalopati nadiren bağışıklıkla ilişkili bir advers olay olarak rapor
edilmiştir. Şimdiye kadar 8 olguda atezolizumab sonra ensefalit gelişimi bildirilmiştir.
 
Kaynaklar
a) Ibrahim EY, Zhao WC, Mapuru HH and et al. Hope, Cure and Adverse Effects in
Immunotherapy: Atezolizumab-Associated Encephalitis in Metastatic Small Cell Lung Cancer
– A Case Report and Literature Review. Case Reports in Neurology, 2022, 14:366-371.
b) Pardoll D.M. The blockade of immune checkpoints in cancer immunotherapy. Nat. Rev.
Cancer. 2012;12:252–264.