Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

22.01.2024

Haftanın sorusu güncellenmiştir. Görmek için tıklayınız. 

 

Geçen Haftanın Cevabı
 
Doğru cevap D
Mukormikoz, mucorales grubundan fırsatçı mantarların neden olduğu akut- subakut bir
enfeksiyondur. İnsanda enfeksiyona neden olan en yaygın genler Rhizopus, Lichtheimia,
Apophysomyces, Mucor, Rhizomucor ve Cunningha mella'dır. Mukormikoz, rinoorbitoserebral
sendroma, pulmoner, gastrointestinal, kutanöz ve yaygın mikozlara neden olur. Özellikle kontrolsüz
diabet, hematolojik maligniteler, hematopoetik veya solid organ nakli ve aşırı demir yükü olan
hastalarda daha sık görülmektedir. Covid-19 sürecinde mukormikoz ile ilgili çok sayıda vaka raporu
bulunmakta, 5 kat arttığı bildirilmektedir. Mukormikozun intrakraniyal komplikasyonları arasında

yakın komşuluğu nedeniyle, kavernöz sinüs trombozu, abse, menenjit ve serebrovasküler hastalık
görülmektedir.

Kaynaklar
1) Kulkarni R, Pujari SS, Gupta D and et al. Cerebrovascular Involvement in Mucormycosis in
COVID-19 Pandemic. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. 2022: 31: 2
2) Srivastava MVP, Vishnu YV , Pandit AK. Mucormycosis Epidemic and Stroke in India During
the COVID-19 Pandemic. Stroke 2021;52:622–623.