COVID-19 Bilgi

Nörolojik Hastalıklar ve Covid-19: Çalışma Gruplarının Önerileri-Uzman Görüşleri

Türk Nöroloji Dergisi’nde Pandemi konulu yayınlar

 

 • COVID-19 ile İlişkili Farklı Guillain-Barré Sendromu Varyantları: 4 Olgu Sunumu. Ünlütürk ve ark. (Nisan 2022)
 • COVID-19 Pandemisi, Bir Risk Yönetimi Yaklaşımı. J Reis ve ark. (Aralık 2021)
 • COVID-19’un Nörolojik Görünümü: Pratiğe Yönelik Gözden Geçirme. MA Topçuoğlu ve Ş Öztürk (Aralık 2021)
 • COVID-19 Tanılı Hastalarda Elektroensefalografik Bulgular: Tek Merkez Deneyimi. N. Türkmen ve ark (Aralık 2021)
 • COVID-19 Döneminde Multipl Sklerozlu Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Genel Popülasyon ile Karşılaştırılması. GY Yalçın ve ark (Aralık 2021)
 • COVID-19 Pandemisinde Hareket Bozuklukları Hastalarında Tele-tıp ile Hasta İletişimi ve Danışmanlık Deneyimi: Kullanılabilirliği, Kazandırdıkları ve Sorunları. N Durmaz Çelik ve ark (Kasım 2021)
 • COVID-19’lu Hastalarda Kas Eklem Ağrıları ve İlişkili Faktörler. F. Eren ve ark (Kasım 2021)
 • Post-ekstübasyon Disfajisi ve COVID-19. D. Yılmaz ve ark (Kasım 2021)
 • COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Guillain-Barré Sendromuna Bağlı Bilateral Periferik Fasiyal Sinir Paralizisi. Ö. Ocak (Kasım 2021)
 • COVID-19 Sonrası Hipersomnide Donezepil Tedavisi. DA Üstel ve ark Kasım 2021 ()
 • COVID-19’un Neden Olduğu Beyin Felci İki Yaşın Altında Görülür mü? Olgu Sunumu. MV Shahi ve ark (Kasım 2021)
 • Gebelikte COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu Sunumu. R. Kızılırmak ve ark (Kasım 2021)
 • COVID-19 Sonrası Rino-Orbito-Serebral Mukormikoz: Gitar Penası İşareti. KK Ramineni ve ark (Kasım 2021)
 • Korpus Kallozum Spleniumunu İçeren COVID-19 ile İlişkili Lökoensefalopati. Ö. Kayım Yıldız v ark (Kasım 2021)
 • Pandemi Kaynaklı Uygunsuz İlaç Kullanımı Antiepileptik Tedavi Başarısızlığına Neden Olabilir. M. Bergüzar Şekerlisoy ve A. Taşkıran Sağ (Kasım 2021)
 • Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu ile Prezente Olan COVID-19 Olgusu. N.Ç. Çarkı Bal v ark (Temmuz 2021)
 • COVID-19 Nedeniyle Uygulanan Uzaktan Eğitimin Nöroloji Klinik Eğitimine Etkileri. Ö. Ocak, EM Şahin (Haziran 2021)
 • COVID-19 İlişkili Reversibl Splenial Lezyonlu Hafif Ensefalit. E. Demir ve B. Arlı  (Mayıs 2021)
 • COVID-19 Salgını Kapsamında Sağlık Çalışanlarında Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. T. Akıncı ve HM. Başar (Şubat 2021)
 • Pandemide Beyin Ölümü Tanısı ve Yönetimi: Türk Nöroloji Derneği Nörolojik Yoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu Uzman Görüşü. T. Mengi ve ark  (Şubat 2021)
 • Pandemi Döneminde Azalmış İnme Başvuruları: COVID-19’un Kollateral Etkileri. E. Altunışık ve A. Arık (Ocak 2021)
 • Koronavirüs Hastasında Akut İskemik İnme (F. Eren, A. Demir) (Temmuz 2020)
 • Nörolojik Bakış Açısından COVID-19. T. Acar ve ark (Mayıs 2020)
 • Nörolojik Bakış Açısından COVID-19. Ş. Öztürk (editörden) (Mayıs 2020)
 • COVID-19 ve Nöroloji. Ş. Öztürk (Mayıs 2020)

 

Pandemi ve Nöroloji: Seçilmiş yayınlar