Covid 19

Beyin Sağlığımız İçin Yeni Bir Tehlike Daha Var; Covid-19 Beyin Sağlığı Olmadan Sağlık Olmaz!: Prof. Dr. Şerefnur Öztürk
Korona virüs – Nöromusküler Hastalıklar
Corona (COVID-19) ile enfekte olan MS hastaları
Multipl Sklerozlu Kişiler ve Covid-19 Aşıları
Türk Nöroloji Derneği Davranış Nörolojisi ve Demans Çalışma Grubunun Corona Virus Bulaşma için Önerileri
CORONA SALGINI SIRASINDA MİYASTENİA GRAVİS HASTALARINA ÖNERİLER